Social Media şi managementul reputaţiei

Recenzie realizată de Daniela Meiu

Autor: Diana Maria Cişmaru

Editura: TRITONIC, Bucureşti

Colecţie: Comunicare/Media

Anul publicării: 2012

Format: 13×20 cm

ISBN: 978-606-8320-35-9

Diana Maria Cişmaru este conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti. Domeniile de interes ale autoarei cuprind social media, studiile organizaţionale şi comunicarea internă, comunicarea instituţională şi politică, relaţiile publice şi studiile sociologice la nivel macrosocial. Acestea se reflectă în următoarele publicaţii: Comunicarea internă în organizaţii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008;  TeleRomânia în zece zile (editor),  Editura Tritonic, Bucureşti, 2009; Organizaţia inteligentă (coautor), Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, 2010; Relaţiile publice – coeziune şi eficienţă prin comunicare (coautor), Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2011; Social media şi managementul reputaţiei (autor), Editura Tritonic, Bucureşti, 2012.

Autoarea cărţii atrage atenţia asupra faptului că deşi în ultimii ani s-a discutat extraordinar de mult despre social media, dezbaterile s-au fixat la un nivel superficial şi s-au bazat cel mult pe date statistice.

Cartea Social media şi managementul reputaţiei este o analiză de profunzime asupra spaţiului virtual românesc, prezentând o perspectivă sociologică, consistentă şi omogenă, bazată prin ajustarea metodelor de cercetare din domeniul comunicării.

În cele 142 de pagini ale cărţii sunt expuse două părţi. Astfel, în prima parte, denumită Funcţiile social media, autoarea ne oferă o introducere în comunicarea de masă în spaţiul online. Această primă parte mai cuprinde analize pe teme actuale precum dezvoltarea blogosferei: tendinţe funcţionale, strategii de marketing în blogosferă, redarea modalităţii în care sunt utilizate reţelele sociale pentru construirea brandurilor politice, social media ca receptori: dezbaterile finale în campania electorală 2009 şi gestionarea crizelor de comunicare în mediul online.

Managementul reputaţiei prin social media reprezintă cea de-a doua parte a cărţii, în care se prezintă încrederea ca fundament al reputaţiei, construirea şi implementarea unui program adecvat de management al reputaţiei. Aplicaţiile din cadrul acestei părţi sunt fragmente şi ilustrări realizate cu scopul de a reda atât necesitatea, cât şi utilitatea strategiilor de comunicare prin intermediul social media. Managementul reputaţiei reprezintă un domeniu pe care dezvoltarea social media îl va face necesar şi posibil, şi în România.

Pe parcursul cărţii sunt oferite o serie de tabele, figuri şi grafice care cuprind date statistice pe baza cărora s-au scris aceste părţi. În analizele folosite, cei care vor citi această carte vor găsi multe informaţii de ajutor, deschizătoare de perspective şi noi căutari de date sau fixatoare de cunoştinte. Spre exemplu, sunt prezentate în paralel persoanele care deţin cele mai influente bloguri şi persoanele cu cel mai mare rating de pe platformele de socializare Facebook şi Twitter, atât din spaţiul virtual american, cât şi din spaţiul virtual românesc, oferind un bun prilej pentru a remarca lipsa înţelegerii specificului reţelelelor de socializare, care se axează pe interesele publicului, accesibilitate şi interacţiune.

Am ales să parcurg această carte, deoarece este o lucrare recent publicată şi prima din mediul românesc, care analizează oportunităţile de punere în practică a relaţiilor publice, a managementului reputaţiei prin intermediul social media. Aceasta îmbină într-un mod util atât teoria, cât şi exemplele împărtăşite.

Prin noutatea în metode şi prin nivelul de cercetare, această sinteză de idei oferă o direcţie nouă de analiză în mediul academic.  În acelaşi timp, Social media şi managementul reputaţiei prezintă interes şi pentru practicienii relaţiilor publice, fiindcă prezintă instrumente şi concepte noi, necesare pentru construirea sau adaptarea strategiilor de comunicare în mediul online.

Pentru cei care îşi doresc să adauge la portofoliul de lecturi o bază teoretică foarte bine structurată, cu idei accesibile, acestă carte este disponibilă în librării la preţul de 25 de lei.

Advertisements