Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards of online self-expression

Autor: Katie Davis, Harvard University, USA

Articol apărut în revista New Media & Society, volumul 14, numărul 4, Iunie 2012

Image

Katie Davis este manager de proiect al Harvard Project Zero, unde lucrează în cadrul unor proiecte care investighează rolul tehnologiilor digitale în vieţile academice, sociale şi morale ale adolescenţilor. Autoarea a absolvit Harvard Graduate School of Education cu un doctorat în Dezvoltarea şi Educaţia Umană. Pentru teza ei de doctorat, a realizat un proiect de cercetare în Bermude, intitulat Dezvoltarea sinelui şi relaţiilor în contextul secolului 21. Proiectul explorează percepţia de identitate a adolescenţilor şi rolul pe care îl au părinţii, prietenii şi mediile digitale în contruirea sinelui.

Image

Meet Anne. She is a 21-year-old senior in college majoring in biology. On a typical day, she might be spotted in one of the campus dining halls, the lab, the library, or on the soccer field. Anne cand also be found in a number of online spaces, such as Facebook, where she posts pictures and updates on her daily activities for friends and family members; on Twitter where she tweets about her political opinions and posts links to news articles and blogs covering politics. (…) Anne is a fictional person, but her profile of experiences is reflective of the multiple contexts that each of us encounters on any given day. In particular, her narrative underscores the central role that digital media technologies play in supporting the multiplicity of life in the 21st century.

Este binecunoscută aplecarea cercetătorilor din domeniul new media către explorarea modalităţii în care se construieşte identitatea online şi cum/dacă ea diferă de cea offline. Perspectivele sunt diverse, iar teoriile implicate în ilustrarea lor sunt şi mai diverse. Relevanţa articolului de faţă vine din noutatea abordării cercetării, iar construcţia de cadre conceptuale făcută de către autor îl face cu atât mai interesant cu cât acestea sunt desprinse din dialoguri directe, interviuri în profunzime, analiza reacţiilor utilizatorilor pasionaţi de Internet.

Articolul de faţă explorează felul în care tinerii profită de noile oportunităţi de auto-exprimare oferite de new media. Cercetarea realizată de Davis constă în 24 de interviuri în profunzime aplicate pe 24 de „tineri digitali”, cu vârstele cuprinse între 15 şi 25 de ani, care au fost angajaţi intens în cel puţin o formă de activitate digitală la momentul interviului.

Articolul prezintă, într-o primă parte, temeiurile teoretice de la care autoarea a pornit în cercetarea ei. Este analizat conceptul de identitate ca construct social – sinele este o „manufactură colaborativă” între un performer şi audienţa sa (Goffman) – în contrast cu identitatea multi-faţetată a erei digitale, o „personalitate pastişă”. Sinele virtual nu este însă complet rupt de cel real, ci este mai degrabă construit în jurul acestuia. „Spre exemplu, fotografia de profil de pe Facebook, deşi menită a fi o fotografie a individului care a creat şi menţine profilul, este deseori înlocuită cu imagini ale personajelor de desene animate, ale locurilor vizitate, operelor de artă, sau alte imagini care reflectă aspecte ale preferinţelor şi gusturilor unei persoane”.

Katie Davis se distanţează, în articol, de studiile de la începuturile erei digitale, care susţineau că utilizatorii îşi pot crea o multitudine de avataruri/identităţi. Ea, asemeni altor cercetători, subliniază importanţa unei unităţi, a unei coerenţe şi faptul că multiplicitatea are limite. Exemplul folosit de aceasta este surprinzător de la îndemâna tuturor: site-urile de matrimoniale, al căror succes depinde în ultimă instanţă de abilitatea unui cuplu de a aduce relaţia lor în offline, aşadar identităţile lor online şi offline trebuie să fie coerente într-o oarecare măsură.

A doua parte a studiului este dedicată metodei de cercetare şi schemei conceptuale realizate pe baza interviurilor. Davis descrie modalitatea de eşantionare, scenariul ficţional organizat sub forma unei dileme, la care intervievaţii trebuie să răspundă şi modalitatea în care au fost colecţionate datele. Analiza de conţinut a relevat patru tipuri de factori care ghidează reacţiile respondenţilor la scenariul care prezintă o ruptură între personalitatea online şi cea offline a unui prieten ficţional (Chris): efectele asupra lui Chris, efectele asupra prietenilor lui, normele sociale online şi efectele asupra comunităţii extinse.

Lucrarea se remarcă prin faptul că organizează temele identificate în interviuri într-o schemă conceptuală care sumarizează strategiile folosite de tineri pentru a reconcilia tensiunea dintre multiplicitate şi consistenţă în era digitală. În urma analizei de conţinut a interviurilor şi a notărilor făcute de observanţii interviurilor, Katie Davis identifică patru „sfere de obligaţii”: faţă de sine, faţă de relaţiile interpersonale, faţă de normele sociale online şi faţă de valorile comunităţii extinse. Aceste sferă acţionează ca limitatori ai multiplicităţii sinelui.

Deşi studiul are limitele sale date, fie de eşantion, fie de metoda de cercetare aleasă, concluziile trase de autoare relevă un potenţial important pentru cercetări viitoare, care să contribuie la înţelegerea şi detensionarea relaţiei dintre identitatea online şi cea offline. Aşa cum afirmă şi Davis, „descoperirile acestui studiu pot fi folosite pentru a atrage atenţia tinerilor asupra efectelor acţiunilor lor online” şi, din perspectiva mea, ne oferă o cale de mijloc în concepţia despre identitatea online.

Gabriela Stănculescu

Advertisements