Rethinking Politics in the World of ICTs

october-politics-blog12-605x185  În articolul ”Rethinking Politics in the World of ICTs”, Sara Bentivenga analizează relația dintre tehnologia informației și a comunicării și politică din perspectiva așteptărilor referitoare la rolul de catalizator  al acestei tehnologiei în reinventarea democrației din întreaga lume.

Încă de la începutul articolului, autoarea afirmă că relația dintre TIC și politică datează de mai bine de 40 de ani și că există numeroși indicatori ai reinventării politice: de la noile forme de mobilizare a cetățenilor înregistrate în cele mai recente campanii electorale, mișcări globale  în sprijinul păcii, până la cetățeni care formează grupuri în virtutea unor interese comune și identități colective. Astfel, regândirea TIC în ceea ce privește politica, înseamnă în primul rând o regândire politică, de eliminare a vechilor  granițe pentru a permite apariția unor noi actori și noi forme de politică.

Bentivenga subliniază faptul că modul în care Internetul va determina consolidarea democrațiilor depinde de tipul de regim politic. Astfel, în cadrul democrațiilor reprezentative, TIC întărește dimensiunea controlului exercitat de către guvernați asupra instituțiilor de guvernământ, prin creșterea și diversificarea informațiilor disponibile. Oportunitatea exercitării unui asemenea control asigură conturarea cadrului necesar pentru competiția pluralistă dintre actorii politici. În schimb, în modelul democrațiilor reprezentative, joacă un rol nu doar în termenii oferirii accesului la informații, ci și în relațiile de participare. Cetățenii sunt chemați să participe la procesul de luarea a deciziilor în numeroase sfere ale activității publice. Consultarea cetățenilor prin intermediul mijloacelor electronice este un bun exemplu pentru contribuția TIC la realizarea acestui tip de democrație, relevând scăderea importanței  instituțiilor intermediare tradiționale precum partidele politice.

De asemenea, autoarea susține că părerile cu privire la eficiența utilizării noilor tehnologii în domeniul politic sunt împărțite. Cyberoptimiștii accentuează asupra caracteristicilor democratice legate de diseminarea mai largă a informațiilor și multiplicarea posibilităților de interacțiune și de participare a cetățenilor. Ca o consecință a disponibilității informațiilor și a oportunității participative apare noțiunea de ”good citizen” – cetățeanul bun, care participă la consolidarea democrației și care are dorința de a fi un cetățean informat. Pe de altă parte, cyber – pesimiștii, au subliniat rezistența la schimbare din partea partidelor politice și lipsa de interes a cetățenilor de a deveni ”good citizens”, acest lucru lăsând procesul democratic neschimbat.

Sara Bentivegna atrage atenția asupra faptului că în ambele cazuri s-a omis importanța relevanței problemei ”digital divide”, încă nerezolvată în unele societăți. Această diviziune digitală a generat apariția grupurilor, asociațiilor și mișcărilor civice pentru care TIC a constituit și continuă să constituie un instrument vital, care permite atacarea mass-mediei tradiționale, generând presiune la orice nivel al guvernării, fie el local, național sau internațional.

Nu în ultimul rând, autoarea menționează că sfera publică este definită ca fiind ”a doua modernitate” prin elementele care o caracterizează: pluralitate, dinamicitate și spațialitate. Mai mult, autoarea accentuează asupra transformării sferei publice în care TIC au jucat un rol important prin furnizarea un loc de întâlnire, de conținut variat, precum și oportunități de interacțiune. De asemenea, noile tehnologii ale comunicării au reabilitat sentimentul a ceea ce înseamnă să fii cetățean.

În finalul articolului, autoarea susține că nu există nici o îndoială că tehnologia informației și a comunicării a jucat și continuă să joace un rol important în transformarea dimensiunii politice din societatea contemporană. Însă recunoașterea acestei contribuții implică și o inevitabilă fragmentare a dimensiunii politice în măsura în care noile tehnologii sunt foarte versatile și pot fi folosite în diferite contexte, iar cetățenii sunt ei înșiși caracterizați de o multiplicare a vocilor și o fragmentare a intereselor.

         Nicoleta Ionel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s