Despre sinele extins în public

Sa-intelegem-media

Titlu : „Să înțelegem media. Extensiile omului”
Autor : Marshall McLuhan
Publicată în 2011 la editura Curtea Veche
Traducere de Ovidiu George Vitan
Pagini: 488
Format: 14 x 20,5 cm

 

Marshall McLuhan (1911-1980) este un autor canadian de origine, ce s-a remarcat datorită teoriilor sale despre impactul media asupra omului din anii ’60. El este considerat un vizionar deoarece a anticipat World Wide Web-ul cu 30 de ani înaintea apariţiei sale, dar şi „moartea” presei scrise. McLuhan a făcut celebre aforismul „The medium is the message” şi sintagma „the global village”. Prin fraza „Toate formele media sunt fragmente ale sinelui nostru extins în domeniul public”, el devine un „vestitor al tehnoutopiei”.

Lucrarea porneşte de faptul că limbajul este prima tehnologie a omenirii, iar un mediu sau o tehnologie poate fi orice extensie a corpului uman. Atunci când Marshall McLuhan vorbeşte despre un mediu care transmite informaţie, nu se referă la fapte sau cunoştinţe, ci la răspunsul simţurilor noastre la acel mediu. Paradigma ideei de transport înţelese drept comunicare arată că fiecare formă de transport nu face doar acest lucru, ci traduce şi transformă expeditorul, receptorul şi mesajul, iar paradigma efectelor puternice susţine că neînţelegerea schimbărilor tehnologice şi a efectelor acestora îi poate transforma pe oameni în „victime media”.

Autorul face o distincţie între „cool medium”(joasă definiţie) în opoziţie cu „hot medium”(înaltă definiţie). Un chip vorbitor la televizor este un mediu rece supraîncălzit, iar un cuvânt tipărit pe o pagină este un mediu fierbinte suprarăcit. Mediul conferă putere prin crearea unor extensii, dar imobilizează şi paralizează prin ceea ce crează, comportându-se asemenea unui membru amputat de care cineva se serveşte, dar nu îl simte. Formele media înţelese ca extensii ale corpului nu numai că alterează raportul dintre simţurile noastre fizice, dar când se întrepătrund, creează noi efecte între ele. Oamenii devin imediat fascinaţi de orice extensie a lor făcută din alt material decât cel din care sunt făcuţi ei înşişi, lucru asemănător cu mitul lui Narcis.

Totuşi, o tehnologie nu poate să facă altceva decât să se adauge pe ea însăşi la ceea ce deja suntem. Orice invenţie sau tehnologie este o extensie sau o autoamputare a corpurilor noastre fizice. A privi sau utiliza orice extensie a noastră în formă tehnologică înseamnă s-o acceptăm, iar acceptând în permanenţă tehnologii, relaţionăm cu ele şi ne punem în postura de servomecanisme. De fapt, formele media sunt agenţii schimbării în contextul experienţei noastre în lume, al interacţiunii dintre noi, în modul în care ne folosim simţurile, simţuri pe care media le extinde. Orice mediu îşi exercită cel mai puternic efect schimbând forma, scara şi viteza relaţiilor umane. Răspunsul la puterea şi viteza sporită ale extensiilor corpului este dat de şi mai multe extensii. Dar un mediu nou nu îndepărtează sau înlocuieşte alt mediu, ci îi complică felul în care operează.

Orice tehnologie creează treptat un mediu înconjurător nou, iar aceste medii înconjurătoare nu sunt ambalaje pasive, ci procese active. Ceea este important este faptul că noul mediu înconjurător îl procesează pe cel vechi. În continuare, McLuhan realizează o comparaţie între era mecanică şi era electrică. Se arată că, de fapt, evoluţia tehnologică nu alterează numai obiceiurile vieţii, ci şi şabloanele gândirii şi evaluării umane. Tehnologia este şi ea, înaintea timpurilor sale, dacă luăm în considerare abilitatea de a recunoaşte ceea ce este de fapt. În ultimă instanţă, consecinţa oricărei tehnologii este crearea nevoii pentru acea tehnologie.

În viziunea autorului, următorul mediu, oricare ar fi acesta, va fi extensia conştiinţei, va include televiziunea şi conţinutul său, dar nu ca mediu, şi o va transforma într-o formă de artă. Computerul, ca un instrument de căutare şi comunicare va înlesni găsirea de informaţii, va duce la deprecierea bibliotecilor, va altera funcţia enciclopedică a individului şi va asigura transferul rapid al datelor printr-o linie privată cu scopul vâzării lor (apariţia internetului). Orice mijloc nou de transfer al informaţiilor va modifica orice structură de putere existentă. Un mediu nou nu este niciodată un adaos la unul vechi şi nici nu îl lasă netransformat pe cel vechi; el nu încetează să oprime media vechi până când nu le găseşte forme şi poziţii noi. McLuhan subliniază şi ideea că o nouă tehnologie pătrunde într-un mediu social şi nu încetează să se infiltreze până când nu sunt saturate toate instituţiile.

Fiecare tehnologie naşte noi presiuni şi necesităţi pentru fiinţele umane care au creat-o. Noua necesitate şi noua reacţie tehnologică s-au născut din faptul că am îmbrăţişat tehnologii deja existente, mergând spre un proces ce pare fără sfârşit. Toate înţelesurile se modifică din cauza accelerării, toate şabloanele interdependenţei personale şi politice se schimbă datorită oricărei accelerări a informaţiei. Sunt oameni care simt în mod acut că accelerarea a schimbat lumea prin modificarea formelor de interrelaţionare umană. Pentru cel care studiază structura media, orice detaliu din mozaicul total al lumii contemporare musteşte de o viaţă plină de înţelesuri, dar se poate aştepta oricând ca o nouă media, din orice perioadă, să fie clasificată drept falsă de către cei care au prins şablonul formelor media anterioare apariţiei sale.

Mihai Parfeni

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s